You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Výstaviště České Budějovice - Pavilon T
zena

Žena Českobudějovicka

Projekt MODA Fashion Day[s] uctívá krásu. Její podoba má pro nás mnoho tváří. Vítězkou III. ročníku Žena Českobudějovicka se stala paní Irena Lavická.

Paní Irena Lavická, působí jako ředitelka obecně prospěšné společnosti LEDAX a je jednatelkou Centra sociálních služeb Emausy s.r.o.. Její angažovanost v sociální oblasti dávno přesáhla hranice Jihočeského kraje. Vysoce profesionálně řídí pečovatelskou službu a věnuje se i dalším postupně se rozšiřujícím aktivitám jako jsou domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domácí zdravotní a hospicové péči.

zena

3. ročník výzvy ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA 2019 vyhlášen!

Spolek DialogCB ve spolupráci s MODA Fashion Day[s] vyhlašuje 3. ročník výzvy ŽENA ČESKOBUDĚJOVICKA 2019.

V roce 2019 převzaly záštitu 3 významné osobnosti Jihočeského kraje.
Jsou to hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská, diecézní biskup českobudějovické diecéze Mons. Vlastimil Kročil a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda.

Informace k nominacím:

● Nominovaná žena musí svou činnost vyvíjet v Českých Budějovicích či blízkém okolí (je to Žena Českobudějovicka).
● Nominujte ženy, které působí v sociální oblasti nebo ji rozvíjí (ne v oblasti zdravotní, pedagogické či jiné).
● Nominovat ženu mohou jednotlivci nebo organizace (nominace organizace bude mít větší váhu pro hodnocení).
● Pokud si nejste jisti svou nominací, ozvěte se.
● Nominaci můžete poslat max. 2 různým ženám.
● Můžete nominovat i ženy z předchozích ročníků (mimo vítězek).

Nominace na tomto formuláři lze zasílat až do 14. května 2019 na e-mail: kovarnova@dialogcb.cz.

Z došlých nominací bude 5 finalistek vybírat porota ve složení:
Jiří Svoboda, primátor
Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup
Zdena Kuviková, vítězka Ženy ČB 2018
Martina Hrušková, socioložka, sociální pracovnice a pedagožka ZSF JU
Šárka Kovárnová, DialgoCB, z.s., vyhlašovatel výzvy

Partneři výzvy:

Jihočeský kraj, Biskupství českobudějovické, město České Budějovice, DialogCB, MODA Fashion Day[s]