You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Dopravní podnik města České Budějovice

Žena Českobudějovicka

Nad touto výzvou přijaly záštitu 3 významné osobnosti nejen města České Budějovice, ale celého Jihočeského kraje:
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D. náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a zastupitelka města České Budějovice
Mons. Vlastimil Kročil, diecézní biskup českobudějovické diecéze
Ing. Jiří Svoboda, primátor města České Budějovice

Z nominovaných vzešla vítězka tohoto 1. ročníku, kterou se stala paní Milena Urbanová, zakladatelka spolku Autisté jihu a společnosti Auticentrum, o.p.s., kde je zároveň i ředitelkou.

MODA Fashion Day[s] podpořil:
FOKUS České Budějovice, Dialog CB, CENTRUM BAZALKA, PREVENT 99, SÍŤ PRO RODINU, BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, PANSOPHIA

Zámecká jízdárna

Žena Českokrumlovska

Projekt MODA Fashion Day[s] uctívá krásu. Její podoba má pro nás mnoho tváří. V rámci 3.ročníku MODA Fashion Day[s] byla vyhlášena 1. Žena Českokrumlovska. Dovolujeme si Vám představit vítězku, paní Janu Holcovou:
S manželem Lukášem vychovává 4 děti. Je uznávanou výtvarnicí, dlouholetou pedagožkou. Vychovala celou řadu mladých výtvarníků. Podílí se na organizaci kulturních akcí a společně se svou rodinou tvoří dobré jádro obyvatel Českého Krumlova. Je jedinečná a silná osobnost s nenápadnou snahou o lepší svět.

MODA Fashion Day[s] podpořil:
SÍŤ PRO RODINU, BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ, PANSOPHIA, FOKUS České Budějovice,

Clarion Congress Hotel

České Budějovice

MODA Fashion Day[s] podpořil:
Bílý kruh bezpečí
- poradna pro oběti trestných činů

Dialog
- sociální spolek, podpora obědové sbírky dětem

FOKUS České Budějovice
- sociální a zdravotní služby lidem s duševním onemocněním , obhajoba práv lidí s duševním onemocněním

Patronka akce: radní města České Budějovice doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Zámecká jízdárna

Český Krumlov

MODA Fashion Day[s] přívítal dámu, která dala českým ženám první krycí make-up. Inspirující Olga Knoblochová a 50 let Dermacol.

Dopolední program byl věnován semináři Ženy a finance, který pořádá organizace "Ženský investiční klub"

Patronka akce: paní Jitka Zikmundová, radní města Český Krumlov